Föreläsning

 

Egentligen höll jag fler föreläsningar innan jag startade Något i Hästväg, då främst om journalistik. Eftersom jag skaffat mig ökade kunskaper, såväl formella som praktiska, på senare år, är även häst ett tänkbart område. Hästens beteende och hästen i samhället är ämnen som ligger nära mig.

 

Jag har hållit föredrag med bilder om Sydafrika och Tunisien. Viss hästvinkel finns i detta, men jag läste in en fältguideexamen i Sydafrika 2003, så det handlar mest om naturen. Nej, jag är inte professionell guide, hade lite för kort tid för att klara godkänd examen, men fick en god allmänbildning om bushen och geologin!

 

Föreläsningar, clinics, kurser och träningar brukar jag ordna inom Värnamobygdens Ryttarförening. Därför har jag förstås också rutin i att arrangera events av de här slagen.

Hemsidan_spalt_7.jpg

 
stäng