Sjunde internationella konferensen för Equitation Science ägde rum på Academy Bartels i Hooge Mierde, Holland den 27–29 oktober. Årets tema var Equitation Science: principles and practices–science at work.

 

ISES/International Society for Equitation Science grundades av forskare inom det etologiska fältet, när de såg att intresset för interaktion mellan människa och häst växte bland såväl professionella utövare som akademiker, säkert parallellt med ett växande allmänt hästintresse i många länder. 

 

Syftet med ISES är att föra ut och uppmuntra tillämpning av forskningsresultat och avancerad praktik, vilket ytterst förbättrar välfärd och djurskydd för hästar och deras utbyte med människor. Kort kan man säga att forskningen främst handlar om hästens beteende och träning.

 

Årets konferens var den första som hölls utan anslutning till den stora etologkonferensen som ordnas av International Society for Applied Ethology/ISAE, däremot var den lagd i dagarna före Global Dressage Forum, som äger rum på Academy Bartels varje år. Grandios tältutbyggnad hyste stor matsal, mingelyta med soffor, utställningsområden och foajé, allt i chict svart och vitt. Tältet var hopbyggt med ridhuset, där åhörarplatserna placerats i ena änden, och gardiner drogs för när inga exempel med häst behövdes. Duk för powerpoint kunde visa diagram för exempelvis pulsrytm på häst och ryttare samtidigt som de rörde sig i ridhuset. Detta hade kristallkronor.

 

118 forskningsstudier presenterades under de tre dagarna, från såväl professorer som studenter. Dessutom ordnades uppvisningar, demonstrationer, clinics och paneldebatt, och nytt för året var att inleda konferensen med en Popular Science Day, där utvalda delar presenterades i mindre upptrimmat tempo för en kunskapstörstig allmänhet. 

Hemsida_ises_14_allm.jpgEn av alla utsmyckningarna på Academy Bartels. I bakgrunden stallet. Överallt välklippta häckar och gräsmattor, bara på morgnarna såg vi hö och halm på stallgolvet.

 
stäng