ISES 2012 i Edinburgh, The Road Ahead

Åttonde internationella konferensen för Equitation Science ägde rum på Royal (Dick) Veterinary School i Edinburgh den 18-20 juli. Årets tema var The Road Ahead.

 

ISES (International Society for Equitation Science) grundades av forskare inom det etologiska fältet, när de såg att intresset för interaktion mellan människa och häst växte bland såväl professionella utövare som akademiker, säkert parallellt med ett växande allmänt hästintresse i många länder. 

 

Syftet med ISES är att föra ut och uppmuntra tillämpning av forskningsresultat och avancerad praktik, vilket ytterst förbättrar välfärd och djurskydd för hästar och deras utbyte med människor. Kort kan man säga att forskningen främst handlar om hästens beteende och träning.

 

Årets konferens innebar ett tioårsjubileum ifråga om equitation science, som då blev erkänt som ett område för internationella studier och samarbete

 

107 forskningsstudier presenterades under de tre dagarna, från såväl professorer som studenter. Dessutom ordnades demonstrationer, clinics och paneldebatt under den avslutande praktiska dagen på Scottish National Equestrian Centre.

 

Dagen efter konferensen höll Equine Behaviour Forum sitt tionde symposium, passande nog på Royal (Dick) Veterinary School, med föreläsningar i lite lugnare tempo.

 Ises_intro_Castle.JPG

Edinburgh Castle, synligt från nästan alla håll

 
stäng