Uppsatser och jobb

Från Hästen, samhället och planeringen 5 p, SLU Alnarp 2004. Beskriver hästen i Värnamo kommun de senaste 200 åren.VarnamoYlva_Larsson.pdf

 

Från Hästens beteendebiologi 10 hp, SLU Skara 2009. Etologisk studie av unghästars mimik på tävlingsplats.Etologisk_studie_Ylva_Larsson.pdf

 

Hästen i Jönköpings län, 2007. En kartläggning av utvecklingsmöjligheterna för hästföretagande i länet genom LRF, Jordbruksverket, Vaggeryds kommun, Vaggeryds näringslivsråd och Hushållningssällskapet.Hasten_i_jonkopings_lan_07.pdf

Diagram till enkäter med hästföretagare, personer med hästen som hobby samt lantbrukare.

Kommer.

 

Från Pedagogik A-B: Observation av hur och om ett sociokulturellt lärande (eleverna lär av

varandra) fungerar under en ridlektion, Umeå 2009.Ylva_Larsson_Observation.pdf

Seminarieuppgift om kvinnligt och manligt ledarskap, Umeå 2009.

Larsson_Ylva_seminarieuppg_3.pdf

Intervju om ridlärarpedagogik, Umeå 2008.Ylva_Larsson_Intervju.pdf

Intervjuutskrift till nämnda intervju.Ylva_Larsson_Intervjuutskrift.pdf

Recensionsuppgift, om distinkt lärarspråk, Umeå 2009.Ylva_Larsson_recension.pdf

Hemtentamen, praktiskt förnuft, Umeå 2009.Hemtentamen_Ylva_Larsson.pdf

Kursuppgift, analysera distanskurs, Umeå 2010.Ylva_Larsson_tema_3.pdf


Från Pedagigk C–D: Kandidatuppsats, Kan man lära ut en känsla? Umeå 2011. C-uppsats_pedagogik_Ylva_Larsson.pdf

Magisteruppsats, Kan känslan för ridning läras med hjälp av feedback? Umeå 2014. Magisteruppsats_pedagogik_Ylva_Larsson.pdf

Vetenskaplig metod, Känslan för ridning prövad på nytt, Växjö 2015. Vetenskaplig_metod_Vaxjo_vt_-15ylvalarssonuppg1utanbilaga.pdf

Vetenskaplig metod, Granskining och redovisning av en studie, ur Kentauren, Växjö 2015. Vetenskaplig_metod_Vaxjo_vt_-15ylvalarssonuppg3.pdf

Hemsidan_spalt_4.jpg

 
stäng